Logo

Technisch gebouwen beheer Moorpark

Opdrachtgever    : Moorpark Property Management GmbH Management te Hamburg 

Gebruikers          : ING, KPN, Achmea

Programma        : Projectonderhoud kantoorgebouwen in eigendom van Moorpark

Stichtingskosten : Contract/lease

Rol Alias             : Projectmanagement en directievoering namens MPPM - Moorpark Real Estate Solutions Hamburg