Logo

Projectmanagement Van den Bosch Vastgoed

Opdrachtgever    : Van den Bosch Vastgoed te Boven Leeuwen

Programma        : Project onderhoud kantoorgebouwen in eigendom van Van den Bosch Vastgoed

Stichtingskosten : contract/lease

Uitvoering         : vanaf 2015

Rol Alias            : Gebouwen beheer/projectmanagement namens Van den Bosch Vastgoed