Adviesgebieden

Onze opdrachtgevers bieden we de kennis en ervaring om hun vastgoedposities scherp in beeld te brengen en te beoordelen of en welke maatregelen nodig zijn om dat vastgoed op een verantwoorde manier in de markt te zetten en te houden. Bijvoorbeeld in de vorm van transformatie van dat vastgoed of door gerichte verbetermaatregelen. Onze kennis en ervaring kunnen we inbrengen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We doen dat in de vorm van inhoudelijke advisering, procesbegeleiding en -ondersteuning en projectmanagement. Onze adviesactiviteiten zijn in drie gebieden met bijbehorende adviesresultaten onder te verdelen:

1. Analyse en haalbaarheidsonderzoek:

 • Marktverkenning en woningmarktonderzoek
 • Technische en financiĆ«le projectbeoordeling
 • Scenarioanalyse
 • Uitvoerbaarheid

2. Visieontwikkeling:

 • Ondernemingsvisie
 • Gebiedsvisie (wijk- en buurtvisie)
 • Portefeuillestrategie
 • Strategisch vastgoedbeleid

3. Proces- en projectmanagement bij:

 • Herstructurering
 • Renovatie
 • Nieuwbouw
Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.