Onze missie

BENUTTEN VAN KANSEN

Nieuwe ontwikkelingen en veranderende marktomstandigheden vragen om passende en creatieve oplossingen in zowel de nieuwbouw, het beheer als de transformatie van delen van bestaand vastgoed. Daarom zien we toekomst in de vastgoedsector. Daar liggen de komende jaren volop kansen voor partijen, die actief zijn (betrokken) bij de ontwikkeling en het beheer van vastgoedprojecten. We denken dan met name aan gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en beleggers. Om die kansen te kunnen benutten, zullen zij hun vastgoedvisie en –strategie wellicht moeten herijken en zo nodig bijstellen.

ALIAS Vastgoed kan daaraan een concrete bijdrage leveren. Naast het uitvoeren van marktanalyses en het uitwerken van ondernemingsvisies, gebied- en vastgoedvisies kunnen wij organisaties "ontzorgen" door voor hen de processen rond vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer te begeleiden en te ondersteunen. Door verwachtingen vooraf goed met elkaar te communiceren en af te stemmen, werken we gezamenlijk aan het formuleren van de gewenste (bedrijf)doelen en de concrete uitvoeringsmogelijkheden. Waar nodig organiseren we daarbij de inzet van specialistische kennis en ervaring.

We opereren hierin als klant gestuurde organisatie. Dat houdt voor ons in dat we duidelijk hebben wat onze opdrachtgevers willen en dat we weten op welke vragen zij antwoord willen hebben. Daardoor kunnen we onze aanpak laten aansluiten op hun specifieke wensen, omstandigheden en mogelijkheden.

Klant gestuurd betekent voor ons ook dat we ons in onze adviesrelatie laten leiden door betrokkenheid, transparantie, flexibiliteit en respect. Dat zijn onze kernwaarden.

Copyright © 2021 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.