Onze werkwijze

ALIAS Vastgoed is een vennootschap onder firma (vof). Buiten de twee partners is er geen personeel in dienst. Reden daarvoor is, dat we willen opereren als een schakel in een breed netwerk, waarin we – afhankelijk van de adviesbehoefte – de samenwerking met andere (advies)partijen opzoeken. Wij hebben hiervoor bewust gekozen om daarmee de gewenste flexibiliteit in onze inzet te kunnen brengen en tegelijkertijd onze overhead laag te houden.

We voeren alle opdrachten uit onder eigen naam en beheer. In situaties, waarin opdrachten bijzonder specialistische werkzaamheden vereisen, waarvoor we zelf op dat moment onvoldoende capaciteit hebben, schakelen we de kennis en expertise in van betrouwbare en deskundige organisaties uit ons netwerk. Dat gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Voordat we een derde partij inschakelen, stemmen we dat vooraf uiteraard af met onze opdrachtgever.

Het uitvoeren van een adviesopdracht kan inhouden, dat we van het begin tot het eind bij een project betrokken zijn. Maar dat hoeft niet per definitie altijd het geval te zijn. Als gevolg van de professionalisering van organisaties, zien we steeds meer een trend, waarin we “op afroep” worden gevraagd om in specifieke fasen van een project onze expertise in te brengen.

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.