Interimwerk

Er kunnen zich binnen uw organisatie situaties voordoen, waarin voor specifieke taken en werkzaamheden (tijdelijk) geen personele capaciteit aanwezig of beschikbaar is. Dit capaciteitstekort kunnen wij voor u opvullen door die taken en werkzaamheden op interim-basis voor u uit te voeren. Dat kan zowel op managementniveau als uitvoerend niveau.

We maken dan heldere afspraken met elkaar over de omvang en aard van de taken en werkzaamheden, over de wijze van onze inzet binnen uw organisatie, over de wijze van rapportage en verantwoording, over de termijn van de interim-werkzaamheden en over de kosten van onze inzet. Na afronding van de interim-werkzaamheden zorgen wij voor een volledige en zorgvuldige overdracht naar de medewerkers van uw organisatie.

Copyright © 2020 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.