Alias vastgoed, duurzaamheid en breeam

ALIAS vastgoed zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC).

Heeft duurzaamheid ook uw aandacht?

Wij durven te beweren dat dit bij alle eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen en woningen het geval is. Alias vastgoed is overtuigd van de noodzaak en het positieve effect van duurzaam vastgoed op de huidige en toekomstige markt. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Zij kiezen steeds vaker voor een energie- en milieubewuste levens- en werkstijl en geven prioriteit aan een gezond verblijf in hun woning of het gebouw, waarin ze werken.Voor vastgoedeigenaren levert aandacht voor energie-efficiëntie en goede binnenmilieus bovendien aanzienlijk lagere operationele kostenbesparingen op.

Als participant van de DGBC is Alias vastgoed gecertificeerd als BREEAM-NL in-use expert. Wij begeleiden u door de stappen tot en met het behalen van de BREEAM-NL certificering of voeren een QuickScan voor u uit naar de duurzaamheid van uw vastgoed.

Over BREEAM

Wat is BREEAM-NL?

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken.

 1. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen.
 2. BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik.
 3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een gebiedsontwikkeling.
 4. BREEAM-NL Sloop en Demontage beoordeelt de duurzaamheid van sloopprojecten.

Gebouwen die niet in deze categorieën vallen, kunnen met een maatwerktraject worden beoordeeld: BREEAM-NL ‘Bespoke’.

Waar komt BREEAM vandaan?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De DGBC heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Kwaliteitsborging

De BREEAM-NL keurmerken zijn mede tot stand gekomen met medewerking van participanten van de DGBC. Het College van deskundigen ziet toe op de kwaliteit van de keurmerken. De DGBC als ontwikkelaar en beheerder van de BREEAM-NL keurmerken werkt onder licentie van de UKAS-accreditatie verleend aan BRE Global. Hiermee is een hoge kwaliteitstandaard gewaarborgd.

Harmonisatie

BREEAM-NL is niet het enige duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen dat in Nederland gebruikt wordt. We kennen bijvoorbeeld ook het Energielabel, de EPC-norm, GreenCalc, GPR-Gebouw, Eco-Quantum en LEED. De DGBC streeft naar harmonisatie met de andere systemen. Het energielabel en de EPG zijn wettelijk verplicht en inmiddels volledig geïntegreerd in BREEAM-NL.

BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het gebouw (Asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. De eerste certificaten zijn in september 2011 afgegeven. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van BREEAM-NL?

We hebben deze op een rij gezet en enkele daarvan nader toegelicht.

 • Duurzaamheidsscore van een bestaand gebouw wordt inzichtelijk
 • Continue monitoring van gebouw gebruik en beheer
 • Goed zicht op invloed van groot onderhoud of kleine renovaties
 • Een duurzaam gebouw heeft aantoonbaar meerwaarde
 • BREEAM-NL kan helpen voor groenfinanciering (MIA/VAMIL)
 • Met een duurzaam gebouw kunnen operationele kosten worden gereduceerd
 • Een duurzaam gebouw is beter voor productiviteit en gezondheid
 • Risicoreductie (voorbereid op de toekomst)
 • BREEAM-NL trekt investeerders aan
 • BREEAM-NL trekt gebruikers aan
 • Een BREEAM-NL gebouw is goed voor het imago
 • BREEAM-NL In-Use zorgt voor onderscheidend vermogen

BREEAM-NL maakt duurzaamheidsscore van uw project inzichtelijk:

Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?

BREEAM-NL beoordeelt duurzaamheid in de volle breedte:

Duurzaamheid draait niet alleen om energie besparen. Net zo min als het draait om gezondheid. BREEAM-NL beoordeelt gebouwen op negen verschillende duurzaamheidscategorieën. Het is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk.

Een BREEAM-NL project heeft aantoonbaar meerwaarde:

Certificeren met BREEAM-NL betekent dat u aantoonbaar kunt maken dat uw project daadwerkelijk een duurzaam project is. Duurzame projecten zijn in trek bij huurders en gebruikers. Partijen zijn bereid meer te betalen om van het project gebruik te mogen maken. Of het nu om een nieuw gebouw, een bestaand gebouw of om gebiedsontwikkeling gaat, duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Uit onderzoek van de WGBC blijkt dat duurzame gebouwen hogere huur- of leasetarieven hebben. Dit komt onder andere door het goede binnenmilieu en de lagere operationele kosten. De meerwaarde kan oplopen tot circa 20% aan ‘rental premium’.

BREEAM-NL kan helpen bij groenfinanciering (MIA/VAMIL):

Omdat een BREEAM-NL gebouw een goed en duurzaam gebouw is, geeft de overheid waardering aan BREEAM-NL projecten. Met de MIA/Vamil regeling zijn er investeringsvoordelen te behalen. Dit kunt u lezen in de milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een certificering met BREEAM-NL komt in aanmerking voor het hoogste voordeel (lettercode G).

Door gebruik van de MIA (=Milieu Investeringsaftrek) kunt u gebruikmaken van een extra aftrekpost van de fiscale winst van de onderneming. Zo hoeft minder belasting betaald te worden.

Met een BREEAM-NL project kunt u operationele kosten reduceren:

Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de DGBC: een meer investering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud.

Een BREEAM-NL project is beter voor productiviteit en gezondheid:

In BREEAM-NL wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor mensen. De controle door de onafhankelijke Assessor en het inspectiewerk maken dat de maatregelen, die in het programma van eisen zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Met BREEAM-NL is een gebouw voorbereid op de toekomst:

In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter scoort dan wat in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst.

GEINTERESSEERD GERAAKT?

Voorbereiden

Voor een BREEAM-NL certificering is een gedegen voorbereiding essentieel. Bekijk daarom goed welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op uw project. Ook is het verstandig een BREEAM-Expert aan te stellen die het certificeringsproces begeleidt en een BREEAM-NL team samenstelt.

Certificaat

BREEAM-NL In-Use bestaat uit drie onderdelen.

 • Asset: dit onderdeel gaat over de duurzame prestaties van het gebouw.
 • Beheer: dit gaat over hoe duurzaam het gebouw wordt beheerd.
 • Gebruik: bij dit onderdeel wordt gekeken naar het duurzame gebruik van het gebouw.

Het certificaat wordt behaald op basis van een score, die is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. Deze categorieën hebben ieder een eigen weging: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%). Dit leidt tot een totaalscore uitgedrukt in sterren.

Score

%

Pass

≥ 25%

Good

≥ 40%

Very Good

≥ 55%

Excellent

≥ 70%

Outstanding

≥ 85%

Het certificaat is maximaal drie jaar geldig. Jaarlijks wordt de score opnieuw bepaald. Een certificaat kan tot twee keer toe worden verlengd, daarna moet het opnieuw worden aangevraagd.

CONTACT

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer weten, neem dan contact op met Gerrit Sanders van ons bureau. Hij kan u als materiedeskundige verder informeren en uw vragen beantwoorden.

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.