Ondernemingsvisie Groninger huis

Opdrachtgevers: Woonstichting Groninger Huis  
Rol: Sparringpartner en rapporteur    
Projectomschrijving: Noordoost- en Oost Groningen is een regio, die al enkele jaren wordt gekenmerkt door een stevige bevolkingskrimp. Door de afname van het aantal huishoudens is er een te groot woningaanbod ontstaan. Het heeft in de minder stedelijke gebieden bovendien geleid tot een afname van het draagvlak voor uiteenlopende voorzieningen. Onder het motto “samen werken aan wonen en leefbaarheid” wil Groninger Huis de komende jaren samen met bewoners, partners en belanghouders de effecten van de bevolkingskrimp aanpakken. 

Groninger Huis zet daarvoor in op een integrale en meerjarige aanpak. In haar beleidsplan heeft ze vastgelegd wat haar ambities en doelen zijn en hoe ze daaraan de komende jaren invulling wil geven. Daarbij heeft ze zich niet alleen laten leiden door de verantwoordelijkheid en zorg voor goede en betaalbare sociale woningen, maar ook door ontwikkelingen en vraagstukken, die van invloed zijn op de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen waar ze actief is.

Realisatie: 2011

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.