Ondernemingsvisie woningstichting Valburg

Opdrachtgevers: Woonstichting Valburg  
Rol: Sparringpartner en rapporteur   
Projectomschrijving: Woonstichting Valburg zat in 2010 in een overgangsfase. Haar “oude” rol en positie konden het beste worden getypeerd als productgericht met het accent op het bouwen en beheren van kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen. Gelet op de veranderingen in de samenleving heeft ze vastgesteld dat die oude rol en positie aan een herziening toe zijn. Er is al een veranderingsproces ingezet, dat moet leiden tot een meer klant- en samenlevingsgerichte organisatie. Daarbij wil ze zich niet alleen laten leiden door de verantwoordelijkheid en zorg voor goede en betaalbare woningen, maar ook bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen waar ze werkzaam is.

Het nieuwe ondernemingsplan vormt een belangrijke basis voor haar veranderingsproces. Ze licht hierin toe wat haar ambities zijn, wat er de komende jaren van haar verwacht mag worden en hoe zij daaraan zowel vanuit haar eigen verantwoordelijkheid als samen met anderen invulling wil geven. Met dit ondernemingsplan heeft woningstichting Valburg ook uitdrukking gegeven aan haar “nieuwe” identiteit, die ze ook in haar huisstijl en naamstelling tot uitdrukking heeft gebracht.

Realisatie: 2010

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.