Strategisch vastgoedbeleid Nieuw Lekkerland

Opdrachtgevers: Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland (WBVNL)  
Rol: Inhoudelijk adviseur en procesbegeleider 
Projectomschrijving: WBVNL ziet het als haar kerntaak om betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar te stellen aan mensen met een minder sterke maatschappelijke positie. Buiten deze kerntaak richt zij zich ook op huurders, die in aanmerking willen komen voor woningen in het middendure en duurdere segment. Zij streeft er verder naar om in overleg met de gemeente en andere maatschappelijke organisaties in te spelen op demografische ontwikkelingen en daarop zo passend mogelijk het woningaanbod en de woon- en leefomgeving af te stemmen.

WBVNL heeft het doel van het strategisch vastgoedbeleid als volgt geformuleerd:

“het ontwikkelen van een visie voor de toekomst om met een zo goed mogelijk afgestemde woningvoorraad de huidige en toekomstige klanten te kunnen bedienen”. In deze toekomstvisie vormen aspecten als woonkwaliteit en energieprestatie belangrijke aandachtspunten. 

Realisatie: 2011/2012

                
Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.