Wijkvisie Boxtel

Opdrachtgevers: Gemeente Boxtel en Woonstichting St. Joseph Boxtel 
Rol: Procesbegeleider   
Projectomschrijving: In 2007 hebben de gemeente Boxtel en Woonstichting St. Joseph met elkaar afgesproken om samen met de politie en welzijnsorganisatie Delta voor alle wijken in Boxtel en in de omliggende kernen wijkvisies te gaan ontwikkelen. Hierbij is ook de afspraak gemaakt de verwachtingen en de investeringen op wijkniveau te monitoren en de ontwikkelingen jaarlijks te evalueren. Omdat in 2009 in de wijk Boxtel Oost al een leefbaarheidenquête onder de bewoners was uitgevoerd, is ervoor gekozen in deze wijk met het opstellen van een wijkvisie te starten. Naast genoemde partijen heeft daarin ook de Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost een actieve rol gespeeld. 

De centrale onderzoeksvraag voor het ontwikkelen van de wijkvisie voor Boxtel Oost luidde als volgt:

Wat is het gewenste toekomstbeeld van de wijk Boxtel Oost voor de periode tot 2025? Welke ontwikkelingsrichting is nodig om voor de huidige en toekomstige bewoners van de wijk Boxtel Oost een duurzaam sociaal, fysiek en economisch perspectief te bieden voor de komende 10 tot 15 jaar?

Realisatie: 2011/2012

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.