Woningmarktonderzoek Lage Zwaluwe

Opdrachtgevers: Woningstichting Goed Wonen in Lage Zwaluwe
Rol: Uitvoeren analyse en opstellen woningmarktrapportage Projectomschrijving: Goed Wonen heeft begin 2011 haar ondernemingsplan voor de periode 2011 tot 2015 vastgesteld. Daarin heeft zij onder andere haar ambities vastgelegd met betrekking tot de zorg voor het wonen in de drie dorpen van haar werkgebied. Zowel door het plegen van nieuwbouw als het actief beheren van haar bestaande voorraad wil zij bijdragen aan een voldoende en gedifferentieerd aanbod kwalitatief goede en betaalbare woningen voor haar doelgroepen. Dit kan zowel in de huur als in de koop zijn. De afgelopen jaren zijn al diverse nieuwbouwplannen gerealiseerd en andere in ontwikkeling. Daarnaast is geïnvesteerd in de kwaliteit van de bestaande voorraad. Om ervoor te zorgen dat het bestaande en nieuwe woningaanbod op een goede en verantwoorde manier wordt afgestemd op de huidige en toekomstige vraag, vond zij het nodig actueel inzicht te hebben in de woningmarkt nodig. Inzicht in de demografische ontwikkelingen in de drie dorpen en de daarmee samenhangende kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. 
Realisatie: 2010/2011

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.