Woningmarktonderzoek Brabantse Waard

Opdrachtgevers: Brabantse Waard in Zevenbergen  
Rol: Uitvoeren analyse en opstellen woningmarktrapportage
Projectomschrijving: Uitvoeren analyse en opstellen woningmarktrapportage  Projectomschrijving: Als voorbereiding op de actualisatie van haar strategisch voorraadbeleid heeft Brabantse Waard in 2011 een woningmarktanalyse binnen haar werkgebied laten uitvoeren. Daarmee moest inzicht ontstaan in de demografische en sociaal economische factoren, die de kwantitatieve en kwalitatieve vraagontwikkeling bepalen. Op basis van de resultaten van de woningmarktanalyse is de gewenste woningportefeuille van Brabantse Waard in 2025 op zowel werkgebiedniveau als kernenniveau 2025 bepaald. Door de omvang en samenstelling van het bestaande woningaanbod af te zetten tegen de gewenste woningportefeuille in 2025 is de match/mismatch bepaald tussen toekomstige vraag en aanbod. Daaruit is vervolgens de opgave voor Brabantse Waard afgeleid en vertaald naar strategische complexmaatregelen en nieuwbouw. 
Realisatie: 2011/2012

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.