Wijkvisie Stadspolders te Dordrecht

Opdrachtgevers: Trivire Wonen in Dordrecht 
Rol: Procesbegeleider
Projectomschrijving: Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is haar missie. Zorgen voor goed onderhouden woningen in schone, veilige en aantrekkelijke buurten, zodat iedereen goed en prettig kan wonen en leven in de Drechtsteden. Huisvesten is haar hoofdtaak. Maar ook voelt zij een verantwoordelijkheid voor ‘samen wonen, samen leven’, die zij deelt met wijkbewoners, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties.

Vanuit deze overtuiging heeft zij in 2011 gewerkt aan de wijkvisie voor Stadspolders. Elke wijk is uniek en heeft zijn eigen kenmerken en krachten. Trivire vindt het van belang om een goed beeld te hebben van het functioneren en de kwaliteit van de wijk. Dat vormt voor haar een belangrijke basis om te bepalen hoe het beheer en het onderhoud van haar woningen en de woonomgeving moeten worden ingericht en welke investeringen hiervoor nodig zijn. Met het opstellen van deze wijkvisie heeft Trivire de gewenste richting van de wijk bepaald om te komen tot de best mogelijke woon- en leefsituatie in de wijk.

Realisatie: 2011

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.