Maintenance Accor hotels in Nederland (4)

Rol:
  • Projectmanagement en directievoering namens                       
  • MPPM – Real Estate Solutions
Opdrachtgevers: Moor Park Property Management te Oststeinbek (Hamburg)
Gebruiker: Accor hotels 
Programma:
  • Onderhoud Accor Hotels in Nederland in eigendom van MoorPark.                                            
  • Mercure-, Novotel-, IBIS en Etap hotels. 
Stichtingskosten: contract
Uitvoering: vanaf 2009

         

Copyright © 2023 Alias Vastgoed. Alle rechten voorbehouden.